Aktualności

 
2016-12-19

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
projektu dokumentu pn.:

„PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁAŃCUTA NA LATA 2015-2020”

Burmistrz Miasta Łańcuta

ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Prognoza oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020”

19 grudnia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Prognoza oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020”. Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej ztreścią dokumentu oraz zebranie opinii iuwag.

Uwagi oraz opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać
od 19 grudnia 2016 r.do9 stycznia 2017 r. za pomocą formularza uwag, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu MiastaŁańcuta:www.lancut.plwzakładce „Rewitalizacja”.

Wypełniony oraz podpisany formularz należy:

  • dostarczyć do Urzędu Miasta Łańcuta, pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, Biuro Obsługi Klienta

lub

  • przesłać drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta Łańcuta, pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

lub

Dokument do wglądu dostępny będzieod 19 grudnia 2016 r. wwersji papierowej wUrzędzie Miasta Łańcuta pok. nr 9iwersji elektronicznej na stronieinternetowej:www.lancut.pl.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁAŃCUTA NA LATA 2015-2020

Formularz zgłaszania uwag

 

UM Łańcut