Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych   projektu dokumentu pn.:

„PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI   MIASTA ŁAŃCUTA NA LATA 2015-2020”

Burmistrz Miasta Łańcuta

ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu   pn.: „Prognoza oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu   Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020”

28 grudnia 2015 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu dokumentu   pn.: „Prognoza oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu   Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020”. Celem konsultacji   społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu   oraz zebranie opinii   i uwag.

Uwagi oraz opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać od 28 grudnia do 19 stycznia 2016 r. za pomocą formularza uwag, który jest   zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta: www.lancut.pl w zakładce „Rewitalizacja”.

Wypełniony oraz podpisany formularz należy:

  •   dostarczyć do Urzędu Miasta Łańcuta, pl.   Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, Biuro Obsługi Klienta
lub
  •   przesłać drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta   Łańcuta, pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
lub

Dokument do wglądu dostępny będzie od 28 grudnia 2015 r. w wersji   papierowej w Urzędzie Miasta Łańcuta pok. nr 9 i wersji elektronicznej na   stronie internetowej: www.lancut.pl.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁAŃCUTA NA LATA 2015-2020 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

UM Łańcut