Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: Cetnarscy Fotografia w górnej animacji: DSC_1179_2 Fotografia w górnej animacji: DSC_7166 kor Fotografia w górnej animacji: Zamek
Godziny urzędowania
poniedziałek - 7.00 do 16:00
wtorek do czwartku - 7:00 do 15:00
piątek - 7:00 do 14:00

 

Dane Urzędu
Urząd Miasta Łańcut
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
Tel.: 17 225 22 02
NIP: 815-16-31-636
Zamknij pasek info24
Info24
Telewizja Łańcut     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony ZAPYTANIE OFERTOWE - Aktualności - Łańcut - Oficjalna strona Urzędu Miasta Łańcuta. Wiadomości, historia miasta, zabytki..

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-07-13

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18
tel. 17 225 22 02, fax 17 225 20 21
strona internetowa: www.lancut.pl
 

zaprasza do złożenia oferty na: na dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych  wraz z opieką z terenu miasta Łańcuta do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu.

 

1. Nazwa  zamówienia.

dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką  z terenu miasta Łańcuta do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Krystyny Rajtar filia miejscowa Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Jarosławiu ul. Wilsona 6c, 37-500 Jarosław  na zajęcia szkolne

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia, w tym:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja dowozu 2 dzieci niepełnosprawnych  zamieszkałych na terenie miasta Łańcuta do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu  filia miejscowa Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6c, 37-500 Jarosław  na zajęcia szkolne  w okresie od  1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.

Zakres usługi obejmował będzie:

- odbiór dzieci z domu pod wskazanym adresem - odbioru dokonuje Przewoźnik po ustaleniu terminu z rodzicami.
- dowóz dzieci do placówki
- odbiór dzieci  z placówki – godziny odbioru ustala Przewoźnik z dyrektorem placówki
- dowóz dzieci do domu
 
3. Warunki  udziału w postępowaniu wraz z ich opisem:

Przewoźnikiem może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób. Przewoźnik zobowiązany jest w okresie trwania umowy do:

- posiadania pojazdu osobowego sprawnego technicznie, objętego ważnym ubezpieczeniem OC, AC, NW
- zapewnienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego
- zapewnienie kierowcy posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje do kierowania pojazdami
- zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie przewozu – przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi inne niż kierowca.

Wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy określi umowa, której istotne warunki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i są integralną jego częścią.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz dotychczas zrealizowanych tego typu usług z ostatnich trzech lat
- oświadczenie stwierdzające, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.

5. Kryteria oceny ofert z określeniem ich wagi

- w ofercie należy wykazać kwotę za 1 km
- kryterium - cena 100%
 
6. Forma i sposób wynagrodzenia.

Wynagrodzenie miesięczne płatne przelew w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktur wraz z rozliczeniem  wykonania usługi przez Przewoźnika.

 7. Sposób przygotowania i forma  złożenia  oferty

Oferent winien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, z opisaną nazwą zamówienia.

 8. Miejsce i termin składania ofert

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18 lub przesłanie pocztą na adres Urzędu Miasta Łańcuta ( decyduje data stempla pocztowego ) w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 1500

9. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów pisemnie oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Łańcuta http://lancut.biuletyn.net/

Załączniki:

1) Formularz oferty – wzór

2) Istotne warunki umowy

3) Rozliczenie dowozu

UM Łańcut
 
 • Telewizja Łańcut
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie
 • Miejski Dom Kultury w Łańcucie
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie
 • Łańcucki Zakład Komunalny
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Łańcucie
 • Muzeum Zamek w Łańcucie
 • Festiwal Muzyczny w Łańcucie
 • zastrzeżone dokumenty
 • 6kroków
 • Mikroporady
 • Zintegrowany Informator Pacjenta
Statystyki
Licznik odwiedzin:
7657504
Dzisiaj:
77
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.145.101.33
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij